کتاب داستان اون کیه؟!

10,000 هزار تومان

اون کیه؟!

شخصیت این کتاب کودکی است که سعی بر انتقال ارتباط خود با آینه دارد، این کتاب علاوه بر رفتار آموزی کودک راه های ارتباط صحیح والدین با کودک را نیز آموزش می‌دهد.

بچرخون تا برنده بشی!

  • بچرخون تا کد تخفیف یا داستان صوتی رایگان برنده شی!
  • هر ایمیل یک چرخش !
  • امکان تقلب نیست :)
شانستو امتحان کن
هرگز
بعدا یادآوری کن
نه ممنون